Konkurso nuostatai

I. Bendra konkurso informacija

II tarptautinį kompozicijų simfoniniam orkestrui konkursą „Future Symphony“ rengia VšĮ „Muzikinis pirštas“. Konkurse gali dalyvauti 18–35 metų (gimę ne anksčiau kaip 1984-09-18 ir ne vėliau kaip 2002-07-05 imtinai) įvairių pasaulio šalių aukštųjų meno mokyklų, akademijų, konservatorijų, universitetų bei menų gimnazijų ar mokyklų moksleiviai, studentai ir absolventai. Visi dalyviai varžosi vienoje kategorijoje.

II. Registracija ir partitūrų pateikimas

Pageidaujantys dalyvauti konkurse turi registruotis sumokėję dalyvio mokestį iki 2020 m. birželio 5 d. 23:59 Lietuvos laiku (EEST). Užsiregistravę dalyviai iki liepos 5 d. 23:59 Lietuvos laiku (EEST) privalo atsiųsti kūrinio partitūrą PDF formatu (reikalavimai partitūrai nurodyti IX. punkte) ir kūrinio garso įrašą MP3 formatu (iš notografinių programų). Po šio termino autoriai nebegali taisyti ir keisti partitūrų.

III. Dalyvio mokestis

Dalyvio mokestis iki 2020 m. balandžio 5 d. (imtinai) – 50 Eur. Nuo 2020 m. balandžio 6 d. dalyvio mokestis – 80 Eur. Sumokėti pinigai dalyviams grąžinami tik konkurso atšaukimo atveju.

Kompozitoriai iš šalių, kuriose negalima atlikti/gauti tarptautinių pavedimų, gali dalyvauti konkurse nesumokėję registracijos mokesčio, tačiau piniginiai prizai nebus išmokėti prizo laimėjimo atveju (nebent registracijos mokestis bus sumokėtas iki registracijos pabaigos).
Tarptautines sankcijas patiriančios šalys: Iranas, Šiaurės Korėja, Sirija, Sudanas, Kuba ir Krymo sritis.

IV. Konkurso eiga

1-asis konkurso turas vyks 2020 m. nuo liepos 5 d. iki liepos 20 d.
2-asis konkurso turas – baigiamasis koncertas vyks 2020 m. rugsėjo 17 d. 19:00. Koncerto vieta – Lietuvos nacionalinės filharmonijos didžioji salė.

 • 1-asis turas: visos atsiųstos dalyvių partitūros yra peržiūrimos; atitinkančios visus reikalavimus siunčiamos 1-ojo turo žiuri, kuri baigiamajam koncertui išrenka iki 10 geriausių partitūrų. 1-ojo turo rezultatai pranešami kiekvienam konkurso dalyviui el. paštu ir skelbiami www.futuresymphony.lt internetinėje svetainėje iki 2020 m. liepos 20 d. imtinai
 • Laikotarpis tarp abiejų turų: dalyviai, patekę į 2-ąjį turą, privalo atsiųsti kūrinių instrumentų partijas, savo trumpą biografiją ir kūrinio anotaciją iki rugpjūčio 5 d. imtinai. Visas atsiųstas partijas peržiūrės techninė komisija. Jei komisijos įvertins, jog kūrinyje yra techniškai neįmanomų atlikti vietų, bus atliktos kupiūros (t.y. tos vietos iškerpamos).
 • 2-asis turas: baigiamojo koncerto metu 2-ojo turo kūrinius atliks Future Symphony Orchestra (FSO). 2-ojo turo žiuri įvertins ir koncerto pabaigoje apdovanos geriausių kūrinių autorius.
V. Konkurso komisijos

Kompozicijas vertins trys komisijos:

 • 1-ojo turo žiuri vertins 1-ajam turui pateiktas partitūras. Žiuri nariai – profesionalūs kompozitoriai. Siekiant konfidencialumo, žiuri sudėtis paskelbiama kartu su 1-ojo turo rezultatais.
 • Techninė komisija sudaryta iš visų orkestro instrumentų grupių koncertmeisterių ir orkestro dirigento, peržiūrės į 2-ąjį turą atrinktų kūrinių muzikinės medžiagos sudėtingumą ir technines atlikimo galimybes;
 • 2-ojo turo žiuri vertins baigiamajame konkurso koncerte skambėsiančius kūrinius ir išrinks konkurso prizininkus. Žiuri nariai:
  Raminta Šerkšnytė (Lietuva)
  Ayal Adler (Izraelis)
  Lina Navickaitė-Martinelli (Lietuva)
  Andris Dzenītis (Latvija)
  Gediminas Gelgotas (Lietuva)
  Dobrinka Tabakova (Bulgarija / JK)

Komisijos ir abiejų žiuri vertinimas yra galutinis ir neginčijamas. 2-ojo turo žiuri sudėtis gali kisti.

VI. Vertinimo kriterijai
Dalyvių kompozicijos vertinamos atsižvelgiant į:
 • meninę kūrinio įtaigą;
 • komponavimo profesionalumą, informatyvią ir tvarkingą notaciją;
 • orkestravimo ir instrumentų techninių galimybių išmanymą.
VII. Konkurso prizai

Geriausių II-ojo tarptautinio simfoninės muzikos kompozitorių konkurso „Future Symphony“ kūrinių autoriai bus apdovanoti piniginėmis premijomis:

I vieta – 1000 Eur
II vieta – 700 Eur
III vieta – 500 Eur
Sauliaus Karoso fondo įsteigtas specialus prizas „už geriausią lietuvių autoriaus kūrinį“ - 300 Eur

Laureatams taip pat bus pasiūlytas bendradarbiavimas su geriausiais Lietuvos muzikos festivaliais. Konkurso nugalėtojams bus apdovanoti ir profesionaliais kūrinių premjerų įrašais.

VIII. Konkurso kolektyvas

Kompozicijas 2-ajame ture atliks Future Symphony Orchestra (FSO), meno vadovas ir dirigentas Adomas Morkūnas-Budrys.

FSO – simfoninis orkestras, suburtas specialiai šiam konkursui. Orkestro nariai – profesionalūs atlikėjai ir Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos (LMTA) studentai.

IX. Konkurso sąlygos
 • Viso konkurso metu išsaugomas visiškas kompozitorių anonimiškumas iki pat apdovanojimų ceremonijos;
 • Vienas autorius gali pateikti tik vieną partitūrą;
 • Konkurso dalyviai sutinka, kad bus viešinama jų pateikta informacija ir nuotraukos;
 • Visi kompozitoriai gali dalyvauti orkestro repeticijose ir bendradarbiauti su dirigentu. Repeticijos įrašomos, o įrašai atsiunčiami kompozitoriams per 12 val. po repeticijos pabaigos. Konkursas pasilieka teisę publikai pristatyti dirigento pasirinktą kūrinio interpretaciją;
 • FSO pasilieka teisę kūrinį pridėti į savo repertuarą neperduodant teisės kitiems asmenims, taip pat neatlygintinai transliuoti ir talpinti internete neribotam laikui;
 • Dalyviai, registruodamiesi į konkursą, patvirtina savo duomenų tikslumą; nesilaikantys Konkurso nuostatų, terminų ar besielgiantys nesąžiningai – diskvalifikuojami iš konkurso;
 • Konkurso rengėjai pasilieka teisę keisti konkurso nuostatus.
Partitūrų reikalavimai:
 • Kūrinio trukmė: 8-12 min.;
 • Informaciją apie instrumentuotę rasite čia.
  Kūriniai simfoniniam orkestrui su elektronika ir kūriniai solistui ir orkestrui konkurse nedalyvauja. Bet kokie papildomi kūrinio elementai (choreografija, orkestro persodinimas ir pan.) privalo būti suderinti iki 2020 m. liepos 5 d.
 • Siunčiami kūriniai turi būti originalūs, sukurti specialiai šiam konkursui ir prieš tai neatlikti gyvai;
 • Siekiant išsaugoti kūrinių anonimiškumą vertinimo tikslais, kompozitorius partitūroje bei partijose negali pasirašyti savo vardu ir pavarde.
X. Konkurso dalyvių apgyvendinimo, maitinimo ir kelionės organizavimas

Kompozitorių dalyvavimas baigiamajame 2-ojo turo koncerte nėra privalomas (piniginiai prizai yra pervedami į nurodytą banko sąskaitą, įrašai atsiunčiami el. paštu). Kelionės apgyvendinimo, maitinimo ir kitas išlaidas dalyviai apmoka patys.